ศึกษาดูงาน ธนาคารน้ำใต้ดิน ต้นแบบการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน ธนาคารน้ำใต้ดิน ต้นแบบการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คลังภาพ…