สืบสานประเพณีสงกรานต์

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เกษตรเขาเขียว

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวให้กับผู้บริหารและผูสูงอายุ ณ โรงอาหารปฎิรูป
>>คลังภาพ<<