อบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ การผสมอาหารและการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 วันที่ 25 เมษายน 2566 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะครู เข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ การผสมอาหารและการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง เพื่อส่งเสริม แนะนำ การเลี้ยงและการดูแลไก่ เล้า ให้ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐาน ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…