เข้าค่ายอนุรักษ์ป่าไม้ ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 2563 พานักเรียน นักศึกษาแกนนำ จำนวน 50 คน เข้าค่ายอนุรักษ์ป่าไม้ ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี จ.ราชบุรี

>>คลังภาพ<<