เข้าร่วมการจัดงาน “มหกรรมปศุสัตว์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 WESTERN LIVESTOCK SHOW 2022”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
นำโดย น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์และครูอนุพงษ์ วงศ์ทอง
นำนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์และแผนกวิชาช่างกลเกษตร
เข้าร่วมการจัดงาน “มหกรรมปศุสัตว์ภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 WESTERN LIVESTOCK SHOW 2022”
มีการประกวดวัว BRAHMANS BEEF MASTER CHAROLAIS BOER GOAT และ THAI BUFFALO
ในฝ่ายการจัดการแข่งขัน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเป็นการส่งเสริมการเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์
เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 นี้ ณ ตลาดกอบกุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยมีพิธีเปิดโดย นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี

คลังภาพ…