เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 6

วันที่ 17 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คลังภาพ…