เข้าร่วมการประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะ
เข้าร่วมการประชุม องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

คลังภาพ…