เข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 128 และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 18 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธธรรมจักร องค์ที่ 128 และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุยังพระพุทธธรรมจักรและเป็นสะพานบุญในการทำกิจกรรมเพื่อสืบทอดและดำรงพระพุทธศาสนาต่อไป โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธารามเป็นประธานในพิธี พระครูวิทิตพัฒนโสภณ
เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ และคณะเจ้าภาพ สาธุชนทั้งหลายร่วมงานบุญในครั้งนี้ ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี
#เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…