เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67
พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร