เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566

วันที่ 12 เมาษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566 ณ ตำรวจทางหลวงวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมี ผอ.พิศาล ปฤษณารุณ คณะครู ให้การต้อนรับ

คลังภาพ…