โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์

วันที่ 1 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ + E-Portfolio การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนสามารถจัดทำรายงานกำรประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ฉบับ ใหม่นี้ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินการโดยงานประกันคุณภาพฯ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ….