โครงการกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 “เกษตรเขาเขียว ร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานอ่านสารและนำบุคลากร นักเรียนนักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โครงการกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 “เกษตรเขาเขียว ร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด” วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีราชบุรี

คลังภาพ…