โครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 19 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้
นายจรูญ นาคพันธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก
และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะและเสริมทักษะ
การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยร่วมกับ บ.ฮอนด้าเตชอัมพร ราชบุรี-สำนักงานใหญ่ บางแพ

มีวิทยากรมาให้ความรู้คือ
1.นาย เอกชัย คิ้วทวีวิวัฒน์ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัทเตชอัมพรพาณิชย์จำกัดสำนักงานใหญ่บางแพ
2.นาย อนิรุตติ์ โกมลมุสิทธิ์ตำแหน่ง ครูฝึกสอนขับขี่ปลอดภัยบริษัทเตชอัมพร พาณิชย์จำกัดสำนักงานใหญ่บางแพ
3. นางสาว สุพรรณี ทวีวงศ์ตำแหน่งครูฝึกสอนขับขี่ปลอดภัยบริษัทเตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่บางแพ

มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องสัมนาสัตวศาสตร์ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, สกูตเตอร์ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังขี่จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์ และ ถนน