โครงการทำแผนการดำเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายวาทิน แย้มวารี หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่31มี.ค.-2 เม.ย.66 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

คลังภาพ…