โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมความรู้ ความปลอดภัยตลอดจนทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และ บ.เตชอัมพรพาณิชย์ สำนักงานใหญ่บางแพโดยจัดกิจกรรมการอบรม ในวันที่12-13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…