โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดราชบุรี โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับส่วนราชการ พอ.สว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งวิทยาลัยยังได้แนะแนวในการศึกษาต่อในระดับ ปวช ปวสและปริญญาตรีอีกด้วย ณ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี