โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช.2

วันที่ 9 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช.2 โดยมี อ.จรูญ นาคพันธ์ ครูรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ และมีคณะครูในแต่ละแผนกให้ข้อมูล ข้อปฏิบัติ ในการออกฝึกงาน ณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขัยว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…