โครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปี 2566 ระดับ ปวส.2 โดยมี อ.จรูญ นาคพันธ์ ครูรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ และมีคณะครูแต่ละแผนกให้ข้อมูล ข้อปฏิบัติ ในการออกฝึกงาน ณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…