โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบายสถานศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติและแนวทางในการศึกษาวิธีปฏิบัติงาน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาใหม่ รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการพบ พูดคุยและสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกัน ระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และคณะกรรมการหอพักเพื่อร่วมกัน หาแนวทางเมื่อมีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไข ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาตามกำหนด ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี