โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และครูเอกนรี สามสี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 29- 31 พฤษภาคม 2567 โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกดปุ่มไฟบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 #ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว