โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายงานกิจกรรมจัดโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสวนป่าอาคารระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 6/6/67 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ปลูกต้นไม่