โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ดำเนินการโดยศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี นำคณครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ดำเนินการโดยศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี มีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2566 หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…