โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ดำเนินงานอกท.ชมรมวิชาชีพและหมู่บ้านอกท.ชายและหญิง

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ดำเนินงานอกท.ชมรมวิชาชีพและหมู่บ้านอกท.ชายและหญิง ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2562
>>คลังภาพ<<