โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ วPA การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วันที่ 5 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำคณะครู เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานเพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ วPA การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

คลังภาพ…