โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ Digital Transformation เกษตรไทย ไม่ตกยุค บรรยายโดย ท่านวิทยากร คุณวิชัย ทองแตง ประธาน บริษัท Bitkub World Tech จำกัด ในหัวข้อ Digital Transformation เกษตรไทย ไม่ตกยุค และเกษตรกรไทยที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินงานโดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…