โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนคุมงานวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนคุมงานวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 โดยมุ่งเน้นให้ครูบุคลากรให้ได้รับความรู้และเพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วย นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร หัวหน้างานพัสดุ บุคลากรงานพัสดุฯ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี