โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
>>คลังภาพ<<