โครงการเกษตรประณีต หลักสูตร การเลี้ยงไก่เนื้อแบบปล่อยอิสระ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ เข้าดำเนินโครงการเกษตรประณีตการเลี้ยงในหลักสูตร การเลี้ยงไก่เนื้อแบบปล่อยอิสระ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง มาตรวมเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ณ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…