โครงการเกษตรประณีตทฤษฏีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อแบบปล่อยอิสระ โดยแผนกวิชาสัตวศาสตร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครู ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ออกดำเนินโครงการเกษตรประณีตทฤษฏีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงไก่เนื้อแบบปล่อยอิสระ โดยแผนกวิชาสัตวศาสตร์ เสริมเรียนรู้และปฏิบัติจริง ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…