โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่แบบครบวงจร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ เข้าดำเนินงานโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ การเลี้ยงไก่ไข่แบบครบวงจร ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ในวันที่ 8-9 มกราคม 2566 ณโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…