โครงการเลี้ยงแมลงทหารดำ (Black Soldier-VSF)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเลี้ยงแมลงทหารดำ (Black Soldier-VSF) โดยมีวิทยากร อ.วรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์ และคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ ให้ความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงทหารดำ (Black Soldier-VSF) เพราะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง
เพื่อลดต้นทุนอาหารโปรตีนหรือแปรรูปในรูปแบบอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป ณ ห้องสัมนาสัตวศาสตร์ ดำเนินการโดยแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…