โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีและยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่ 6

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองหู้อำนวยการ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีและยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและเพิ่มคัดยภาพจบการศึกษา สู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Young Smart SME โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาผู้เข้าร่วมการอบรม ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ เรือนสำราญ รีสอร์ต จ.ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี