โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗”

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ คณะครู แผนกสัตว์รักษ์ และนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบ และข้อบังคับในการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี