โครงการ Fix it Center

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมดำเนินโครงการ fix it center โดยมี นายภัทร เชวงวรกุล ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านคา เป็นประธานในพิธี และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต หนองพันธ์จันทร์ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.หนองพันธ์จันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีการดำเนินการกิจกรรมดังนี้

1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยแผนกช่างกลเกษตร

2. สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพใหม่ การทำน้ำสมุนไพร โดยแผนกเกษตรพื้นฐาน

3.คลินิกเทคโนโลยีเกษตร การปลูกผักสวนครัว โดยแผนกพืชศาสตร์ ณ ศูนย์บริการอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.หนองพันธ์จันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

คลังภาพ…