⊹ ผู้สนใจศึกษาต่อ

ประกาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ใบมอบตัวนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2566 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2566