โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ โดยมี ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ดร.พงศ์ธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และ อาจารย์พิศณุ อุทกัง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในโครงการนี้ ในวันที่ 15-16 ธค.2564 ณ ห้องประชุมสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…