วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…