เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดหมูแฟนซี ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ นายสมพงษ์ คำอุ่น และแผนกวิชาสัตวศาสตร์นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดหมูแฟนซี ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ มีนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

คลังภาพ…