การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอศจ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอศจ.ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

คลังภาพ…